Systémy vody

Dodávka vody do domu, či iného objektu a jej následná distribúcia po objekte je veľmi dôležitá z hľadiska užívania. Dôsledne prevedené montážne práce s dobrým návrhom rozvodov a kvalitnými materiálmi použitými pri realizácii zaručujú dlhodobú životnosť rozvodu a spokojnosť zákazníka, resp. užívateľa domu, či objektu.

Systém vody sa realizuje na existujúce prívodné potrubie, odkiaľ sa prevádza jeho následná inštalácia a distribúcia. Môže ísť o napojenie pitnej, úžitkovej alebo teplej úžitkovej vody.

Kritéria pre vodoinštaláciu

Presné umiestnenie vývodov (predíde sa tak vzniku možných kolízií pri montáži sanitárnych zariadení), rýchly prísun TÚV k odbernému miestu, správny návrh cirkulácie, výber čerpadla a komponentov, dostatočný tlak na odbernom mieste, filtrácia vody pri vstupe do objektu, tichá prevádzka.

Dodávatelia

  • AQUA - PPR (plastové potrubné rozvody)
  • EKOPLASTIK - PPR (plastové potrubné rozvody)
  • GIACOMINI - PPR (plastové potrubné rozvody)

Výhody potrubí z PPR

Dlhodobá životnosť (min. 50 rokov), odolnosť proti korózii, odolnosť proti zarastaniu, hygienická nezávadnosť, malý odpor pri prúdení vody, minimálne šírenie zvuku z potrubia, malá tepelná vodivosť, nízka hmotnosť,- ľahká manipulácia, ľahká a rýchla montáž.

Realizácia

Pri realizácii rozvodov používame zdravotne nezávadné, certifikované materiály. Ponúkame Vám návrh a zároveň aj realizáciu systému, kde môžete ušetriť za používanie vody vhodným výberom a návrhom materiálov, napojením sociálnych zariadení či iných zariadení a spotrebičov využivajúcich vodu.

Radi Vám poradíme a ponúkneme najvhodnejšie riešenie po stránke technickej aj finančnej. Vypracujeme Vám cenovú kalkuláciu a dohodneme sa na prípadnom termíne realizácie. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kontakt na nás

PROFIINSTAL, s.r.o.
Kavečianska cesta 8,
040 01 Košice

tel./fax: 055/633 10 40
mobil: 0918 596 651
e-mail: profiinstal@profiinstal.sk