Solárne články

Ceny energií idú hore závratným tempom. Už dnes dosahujú úrovne takmer porovnateľnej s krajinami Západnej Európy. V priebehu veľmi krátkej doby sa ceny budú vyrovnávať, až budú totožné ako v EU. To sa dotýka každého z nás, kto potrebujeme teplú vodu či teplo. Náklady na vykurovanie objektov či prípravu TÚV sú vysoké. Práve tu sú i rezervy, kde možno veľkú časť prostriedkov usporiť využitím alternatívnych zdrojov energie. Naša firma sa zaoberá systémami na spracovanie najdostupnejšej energie vôbec - energie slnka. 

Inštalácia

Ideálna je inštalácia kolektorov do novostavieb. Je možné časť zariadení nahradiť špeciálnymi (bojler...), použiteľnými pre solárne systémy a teda znížiť celkovú sumu za inštaláciu technológie na minimum. Rovnako je vhodné pripraviť medené potrubie s izoláciou do stien spolu s komunikačným káblom, ešte pred dokončením omietok. Zvyšnú časť technológie je možné dodať, keď sa klient rozhodne pre dokompletovanie. Systém je samozrejme možné nainštalovať i do už existujúcej stavby. Tu sa základný problém - ako zviesť potrubie od kolektorov - rieši využívaním nepotrebných komínov a prieduchov, používaním okrasných líšt či iným spôsobom tak, aby bol zásah do objektu minimálny.

Ako to funguje

Solárne systémy využívajú na zachytávanie energie vysokokvalitné slnečné kolektory pracujúce i počas mrazov. Pre sezónny ohrev bazénov alebo svojpomocné sezónne riešenia na prípravu TÚV je určený plastový solárny absorbér. Systémy pracujú bezobslužne, s možnosťou počítačovej regulácie a automatického systému doohrevu záložným zdrojom. Pri novostavbách sa cena solárnych systémov len málo prejaví na konečnej cene stavby a zvýši sa komfort užívateľa.

Výhody využitia

Solárne články sú vhodné na prípravu TÚV (teplej úžitkovej vody), pre ohrev bazénov,
na prikurovanie obytných priestorov, na vykurovanie skleníkov. Životnosť solárnych systémov sa pohybuje okolo 50 rokov, nakoľko materiály sú zvolené výlučne nekorodujúce (sklo, hliník, meď a pod.). Rovnako je dôležité i hľadisko ekologické. Alternatívne systémy znižujú zaťaženosť atmosféry oxidmi síry, dusíka, oxidu uhličitého, uhľovodíkmi a prachom, čo je dôležité pre nás všetkých.

Kontakt na nás

PROFIINSTAL, s.r.o.
Kavečianska cesta 8,
040 01 Košice

tel./fax: 055/633 10 40
mobil: 0918 596 651
e-mail: profiinstal@profiinstal.sk