Kanalizácie

V každom dome, či objekte je dôležitá okrem vodoinštalácie, aj dobre a kvalitne, správne navrhnutá kanalizácia. Takáto kanalizácia musí spĺňať 3 dôležité parametre: musí bezpečne odvádzať všetky odpadové vody z objektu, musí byť hygienicky nezávadná, zápachutesná, maximálne zvukotesná. Pre kvalitne prevedenie montáže je potrebné vopred vedieť miesto inštalácie, typy a rozmery sanitárnych prvkov, ktoré budú neskôr montované, a to z dôvodu presných polôh vývodov. Takto sa predíde možným vznikom porúch pri montážach sanitárnych zariadení, či iných zariadení pripojených na kanalizáciu. 

Základné požiadavky

Vnútorná kanalizácia sa skladá z potrubia a kanalizačného príslušenstva. Je tvorená od zariaďovacích predmetov vo vnútri objektu, až po kanalizačnú prípojku.

Celoplastové systémy

Doteraz sa potrubie vnútornej kanalizácie zostavovalo prevažne z liatinových, kameninových a plastových rúr z PVC. V súčasnosti tieto materiály postupne vytláčajú celoplastové systémy, ktoré sú výhodné najmä pre jednoduchú montáž na stavbe. Ďalšou výhodou plastových systémov je skutočnosť, že sa pripájacie potrubia v plnom rozsahu situujú nad stropnú konštrukciu (prechod cez strop je potrebný len pre odpadové potrubie). Plastové potrubie musíme ku stavebnej konštrukcii fixovať len pomocou objímok. Jednou z ďalších výhod plastového potrubia z PVC je možnosť dodatočného uloženia odbočky.

Pripojenie kanalizácie

Z hľadiska spôsobu odstraňovania odpadových vôd z nehnuteľností môže byť vnútorná kanalizácia: 

  • pripojená priamo na verejnú kanalizáciu 
  • pripojená na verejnú kanalizáciu alebo recipient s predčistením
  • pripojená na verejnú kanalizáciu alebo recipient cez domovú čistiareň odpadových vôd
  • nepripojená na verejnú kanalizáciu - odpadové vody sa odstraňujú priamo na pozemku.

Kontakt na nás

PROFIINSTAL, s.r.o.
Kavečianska cesta 8,
040 01 Košice

tel./fax: 055/633 10 40
mobil: 0918 596 651
e-mail: profiinstal@profiinstal.sk