Filtrácia vody

Čo všetko obsahuje voda a čo všetko sa primieša, naviaže na vodu, pokým sa dostane až po náš kohútik v kuchyni? Vieme vlastne čo pijeme? Je potrebný chlór obsiahnutý vo vode spolu s inými škodlivými látkami pre človeka? Načo vyhadzovať peniaze za balené vody, ktoré ešte musíme niesť z obchodu do svojho príbytku? (pri nákupe balených vôd platíme za plnenie do fliaš a aj za obaly!!!) Minerálne vody majú byť len doplnkom každodenného pitného režimu* a nie hlavným zdrojom tekutín pre náš organizmus. Ako si organizmus poradí s nadbytočným CO2? Voda tiež obsahuje minerálne látky.

Účinnosť vodných filtrov

Vodovodné filtre s ojedinelým mechanizmom spätného preplachu a potrubné sitká firmy Honeywell chránia vodovodné systémy proti poruchám a korózii spôsobenej nečistotami, ako sú skorodované časti, upchávky, konope, piesok a mechanické znečistenie. Sú vhodné pre aplikácie s vysokými prietokmi, ako sú verejné budovy, rozľahlé obytné domy, priemyslové objekty atď…

Vodné filtre

Jednoduchým a cenovo dostupným riešením pre každého sú vodné filtre, ktoré zbavia vodu nepotrebných a škodlivých látok (ropné látky, saponáty, ťažké kovy,...), odstránia zápach chlóru, ale nezmenia pritom minerálne zloženie vody.

Možnosti úpravy vody

  1. Zmäkčenie 
  2. Odstránenie železa a mangánu 
  3. Crystal Right - odstránenie železa a mangánu, zmäkčenie 
  4. Odstránenie dusitanov a dusičnanov 
  5. Dezinfekcia vody 
  6. Veľkokapacitná mechanická filtrácia 
  7. Úprava vody pre tepelnú energetiku 
  8. Reverzné osmózy pre domácnosť

Kontakt na nás

PROFIINSTAL, s.r.o.
Kavečianska cesta 8,
040 01 Košice

tel./fax: 055/633 10 40
mobil: 0918 596 651
e-mail: profiinstal@profiinstal.sk